20:30-22:00 GLOMERÜLONEFRİTLER GECESİ
Otururum Başkanları: Aydın Türkmen, Işın Kılıçaslan
20:30-22:00 Olgularla Tanıdan Tedaviye Glomerülonefritler
Halil Yazıcı, Ali Rıza Uçar, Şafak Mirioğlu, Seda Şafak
08:30-08:45 AÇILIŞ
08:45-10:00 TEMEL NEFROLOJİ
Oturum Başkanı: Ergin Ark,Nilgün Aysuna
08:45-09:05 Glomerüler Filtrasyon ve GFR Ölçümü
Aydın Türkmen
09:05-09:25 Diüretikler
Mehmet Şükrü Sever
09:25-09:45 Nefrotik Sendromun Semptomatik Tedavisi
Halil Yazıcı
09:45-10:00 Tartışma
10:00-11:00 KONFERANS
Oturum Başkanları: Mehmet Şükrü Sever
Fabry Hastalığı
Alaattin Yıldız
11:00-11:30 Kahve Arası
11:30-12:30 HİPERTANSİYON
Oturum Başkanı: Barat Yusubov
11:30-11:50 Renovasküler Hipertansiyon
Serhan Tuğlular
11:50-12:10 Dirençli Hipertansiyon
Mehmet Şükrü Sever
12:10-12:30 Yaşlılarda Hipertansiyon
Necmi Eren
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:15   UYDU SEMPOZYUMU
Oturum Başkanı: Aydın Türkmen
aHUS
Halil Yazıcı
14:15-15:25 ACİLDE NEFROLOJİ HASTASI
Oturum Başkanı: Semra Bozfakıoğlu
14:15-14:35 Acilde Transplant Hastası
Erol Demir
14:35-14:55 Acilde Diyaliz Hastası
Serra Artan
14:55-15:15 Preoperatif Nefroloji Konsultasyonu
Gülizar Manga
15:15-15:25 Tartışma
15:25-15:45 Kahve Arası
15:45-17:00 KRONİK BÖBREK HASTALIĞI
Oturum Başkanı: Alaattin Yıldız
15:45-16:05 KBH’da Progresyonun Yavaşlatılması
Tevfik Ecder
16:05-16:25 Malnütrisyon-İnflamasyon-Kırılganlık
Rümeyza Kazancıoğlu
16:25-16:45 Kemik Mineral Bozuklukları
Savaş Öztürk
16:45-17:00 Tartışma
20:30- 22:00 TRANSPLANTASYON GECESİ
Oturum Başkanı: Mehmet Şükrü Sever
20:30-21:00 Olgular Eşliğinde Posttransplantta Novo/Nüks Hastalıklar
Yasemin Özlük
21:00-22:00 Olgular Eşliğinde Graft Kaybı Yönetimi
Özgür Akın Oto, Erol Demir, Burak Dirim, Nurana Güller
08:30-09:40 TRANSPLANTASYONA HAZIRLIK
Oturum Başkanı: Halil Yazıcı
08:30-08:50 Pretransplant İmmünolojik Testler
Fatma Savran
08:50-09:10 Desensitizasyon Protokolleri
Aydın Türkmen
09:10-09:30 Donör Seçimi
Elif Arı Bakır
09:30-09:40 Tartışma
09:40-10:50 POSTTRANSPLANT ERKEN DÖNEM
Oturum Başkanı: Mehmet Şükrü Sever
09:40-10:00 Erken Dönem Takip İlkeleri
Özgür Akın Oto
10:00-10:20 Erken Dönem İmmünsüpresif Tedavi
Berna Yelken
10:20-10:40 Akut Rejeksiyonlar
Abdullah Özkök
10:40-10:50 Tartışma
10:50-11:10 Kahve Arası
11:10-12:20 POSTTRANSPLANT İNFEKSİYONLAR
Oturum Başkanı: Alaattin Yıldız
11:10-11:30 Üriner İnfeksiyonlar
Sabahat Ecder
11:30-11:50 CMV
Ülkem Çakır
11:50-12:10 Fungal İnfeksiyonlar
Özgür Akın Oto
12:10-12:20 Tartışma
12:20-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30   UYDU SEMPOZYUMU
Oturum Başkanı: Mehmet Şükrü Sever
Eskiden Yeniye ATLG
Halil Yazıcı
14:30-15:40 POSTTRANSPLANT GEÇ DÖNEM SORUNLAR
Oturum Başkanı: Tevfik Ecder
14:30-14:50 Posttransplant Diyabet
Arzu Velioğlu
14:50-15:10 Gastrointestinal Sorunlar
Ayşe Sinangil
15:10-15:30 Gebelik ve Jinekolojik Sorunlar
Ayşegül Oruç
15:30-15:40 Tartışma
15:40-16:00 Kahve Arası
16:00-17:10 POSTTRANSPLANT SORUNLAR
Oturum Başkanı: Halil Yazıcı
16:00-16:20 Aşılama
Meltem Gürsu
16:20-16:40 Kemik Mineral Bozukluğu
Nadir Alpay
16:40-17:00 Nörolojik Komplikasyonlar
Numan Görgülü
17:00-17:10 Tartışma

 

09:30-10:40 NEFROLOJİDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Oturum Başkanı: Aydın Türkmen
09:30-09:50 Anemi Tedavisinde Seçenekler
Dilek Taymez
09:50-10:10 Kronik Hiperpotasemide Seçenekler
Tülin Akagün
10:10-10:30 Fosfor Bağlayıcılar
Ömer Celal Elçioğlu
10:30-10:40 Tartışma
10:40-10:50 KAPANIŞ